Hulp nodig

U komt er zelf niet uit of u denkt "hoe moet ik dit nu aanpakken?" In het kort leest u hier de stappen die Luiting Coaching & Consultancy kan nemen om u hiermee te helpen.

Inventariseren en beoordelen

Via vraag en en antwoord wordt inzicht verkregen in datgene waarover u een klacht heeft en waar u wellicht bezwaar tegen wilt maken. Daarna zal Luiting Coaching & Consultancy beoordelen of er kansen zijn om met succes actie te ondernemen op no-cure-no-pay basis. Deze eerste stap zal meestal niet meer dan een kwartier duren en hoeft u niet te betalen. Wel zult u uiteraard zelf wat tijd moeten nemen om uw documenten te verzamelen en uw probleem voor te leggen.

Ordenen en analyseren

De verzamelde gegevens via de eerste stap worden uitgebreid geordend en aan een eventuele verdere analyse onderworpen. Indien nodig vindt daarover tussentijds nog contact plaats of worden nog aanvullende gegevens verzameld. Ook worden nog eventuele specifieke bronnen en wetgeving geraadpleegt. Op deze wijze wordt het bezwaar maken voorbereid.

Opstellen bezwaarschrift

Alleen de relevante gegevens voor het bezwaar worden meegenomen in het op te stellen bezwaarschrift. Deze zal bij voorkeur zakelijk, en kort en bondig zijn. Het bezwaarschrift wordt door u zelf verzonden met uw eigen naam en handtekening eronder. Luiting Coaching & Consultancy kan dit ook namens u doen, maar heeft dan een machtiging nodig.

Beperking van risico's

Een bezwaarschrift wordt nooit verstuurd naar de geadresseerde zonder dat u eerst kennis hebt genomen van de inhoud. U kunt zelfs alsnog besluiten geen bezwaar in te dienen, maar op dat moment bent u wel de afgesproken betaling aan Luiting Coaching & Consultancy verschuldigd. Op dat moment is namelijk ook daadwerkelijk een dienst verleend.

Vragen stellen en op een correcte manier een probleem aan de orde stellen kan nooit schade berokkenen. De inhoud en taalgebruik van de bezwaarschriften zullen dan ook altijd deze toonzetting als uitgangspunt nemen: hoe vervelend en misschien frustrerend ook de zaak die u wilt aankaarten.