Belastingaangifte

Hoe werk ik

Meestal woon ik bij u in de buurt en voor een kennismaking kom ik desgewenst eerst een keer bij u thuis. Ik houd van een directe, klantgerichte, no-nonsens aanpak. Als u vragen heeft, kunt u mij altijd bellen of e-mailen. De aangifte vul ik voor u in, of ik begeleid u daarbij, en we bespreken de resultaten voordat de aangifte na uw akkoord verzonden wordt. U krijgt (per e-mail) een kopie van de aangifte en een bewijs van verzending. Onderstaand vindt u een checklist van benodigde documenten voor de aangifte Inkomstenbelasting*:

Wellicht ten overvloede, maar ik werk uitsluitend volgens de wet en de regels die door de Belastingdienst zijn opgesteld. Voor advies binnen deze regels bent u van harte welkom, maar niet voor belastingontduiking of voor het gebruik van 'grijze marges'.

Belastingaangifte en -aanslag

 • Aangifte voorgaande jaar.
 • Voorlopige of definitieve aanslag voorgaand jaar.
 • Voorlopige teruggaaf of aanslag dit jaar.

Inkomensoverzichten

 • uit loondienst.
 • freelance of uit overige werkzaamheden.
 • als zelfstandig ondernemer voor de BTW en (IB).
 • alimentatie, afkoopsom.
 • uitkering WW, ziektewet,  WIA (WAO), WAJONG, AOW.
 • (pre)pensioen.
 • lijfrente.

Eigen huis

 • WOZ-beschikking van gemeente van voorgaande jaar
 • overzicht betaalde rente aan hypotheek verstrekken en hypotheekschuld
 • notarisafrekening bij verhuizing en/of omzetten hypotheek
 • notaris, makelaars en eventueel van verbouwingen waarvan bedrag

Spaargeld en beleggingen

Boven € 50.000,- (2021) voor alleenstaanden, het dubbele voor fiscale partners

 • waardestaat met bezittingen en eventuele schulden per 1 januari.
 • ingehouden dividendbelasting.
 • ingehouden bronbelasting bij buitenlandse beleggingen, in welk land.

Lijfrente en levensloopsparen

 • betaalde premie lijfrente jaarruimte/reserveringsruimte (berekening pensioengat)
 • betaalde levenslooppremie

Ziektekosten (buitengewone uitgaven)

 • (deels) niet vergoede ziektekosten door zorgverzekeraar, het verplichte en vrijwillige eigen risico en verplichte eigen bijdrage voor kosten die onder de basisverzekering vallen zijn niet aftrekbaar.

Studiekosten (drempel € 250)

Voor zover deze kwalificeren tot betaald nieuw werk, verdwijnt in 2022

 • nota's voor (deels) zelf betaalde opleiding, training of cursus.
 • collegegeld.
 • aanschaf boeken.

* Dit overzicht is niet volledig, maar betreft wel de meest voorkomende en belangrijkste documenten die benodigd zijn. Bij behandeling van uw aangifte kunnen eventueel nog overige specifieke onderwerpen aan de orde komen.