Bezwaar maken

De basis voor het succesvol aantekenen van bezwaar is een dossier dat goed op orde is. Bewaar daarom alle 'documenten' waarvan u vermoed dat deze van belang kunnen zijn bij elkaar. Onder documenten kunt u verstaan brieven per post, faxen, e-mail berichten, maar ook handgeschreven aantekeningen: bijvoorbeeld op basis van een telefoongesprek.

Hoe bewaren en ordenen

Indien mogelijk order ze dan direct bij ontvangst, of bewaar ze anders eerst bij elkaar zodat u ze later nog kunt ordenen. Of u daarvoor nu een (elektronische) map, een doos of een tas gebruikt bijvoorbeeld, maakt geen verschil. Als u de documenten maar weer terug kunt vinden. Vergeet bij electronische opslag niet regelmatig backups te maken.

Wat en hoe lang bewaren

Het bewaartermijnadvies voor particulieren, bijvoorbeeld in verband met contacten met de overheid, is 5 jaar. Dat is een goede richtlijn. Daarna kunt u in principe geen bezwaar meer aantekenen. Documenten van voor die tijd kunt u dus eventueel weggooien. Hierbij worden nadrukkelijk niet bedoeld de documenten die een langere houdbaarheidstermijn hebben, zoals verzekeringspolissen, testamenten en andere officiële documenten.

Hoe een bezwaar op te stellen

Overzicht houden voor zowel u als opsteller, als de ontvanger van het bezwaar is erg belangrijk. Dit vergroot de kans op een succesvolle afhandeling. Kom direct en blijf terzake en vermijd emotionele kanttekeningen over de wijze waarop u zich behandeld voelt bijvoorbeeld. Voeg bij uw bezwaar relevante bijlages toe die uw bezwaar kunnen ondersteunen.

Hulp nodig

Komt u er zelf niet uit, kunt u wel wat hulp gebruiken, of wilt u het bezwaar maken uitbesteden, dan kan Luiting Coaching & Consultancy u wellicht van dienst zijn. Lees op deze site op welke wijze dit mogelijk is en welke kosten hieraan verbonden zijn.