Nieuw tarief

Vanaf 1 januari 2021 val ik vooralsnog onder de nieuwe kleineondernemersregeling en hoef ik geen BTW meer in rekening te brengen op mijn diensten. Het uurtarief wordt daarom € 67,50 zonder BTW, dit was € 75,- inclusief 21% BTW.